Cynllun Iaith Gymraeg - Welsh Language Scheme

Mae Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK) wedi paratoi Cynllun Iaith Gymraeg yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ar y ffordd y mae EPSRC, a saith Cyngor Ymchwil y DU, yn bwriadu cynnal ein busnes.

Research Councils UK (RCUK) have prepared a Welsh Language Scheme in accordance with the Welsh Language Act 1993, through which the EPSRC will conduct it's business.