Home > Cymraeg > Amdanom ni

Amdanom ni

EPSRC yw prif asiantaeth llywodraeth y DU ar gyfer ariannu ymchwil a hyfforddiant mewn peirianneg a’r gwyddorau ffisegol, gan fuddsoddi dros £800 miliwn y flwyddyn mewn ystod eang o bynciau – o fathemateg i’r gwyddorau materol, ac o dechnoleg gwybodaeth i beirianneg strwythurol.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r hyn yr ydym yn ei wneud, ein blaenoriaethau a’r ffordd yr ydym yn gweithredu ein strategaeth, darllenwch yr adran Gweithredu’r Cynllun Cyflenwi.

Am wybodaeth benodol am yr ymchwil a’r hyfforddiant yr ydym yn ei wneud, darllenwch yr adran ein portffolio.

Sefydliad

Mae’r EPSRC yn gorff cyhoeddus anadrannol a ariennir gan lywodraeth y DU trwy’r Adran Prifysgolion, Arloesi a Sgiliau. Rydym yn cyflogi tua 230 o staff yn Swindon.

Staff uwch, Arloesedd busnes, Cyfarwyddiaeth gweithrediadau, Gweithrediadau grant, Swyddfa’r Prif Weithredwr...

Hanes EPSRC

Hanes EPSRC, yn cynnwys ein Siarter Brenhinol.

Ein dechreuad, Siarter Brenhinol - 2003, Siarter Brenhinol - 1994

Ein cyrff llywodraethu a chynghori

Cyngor EPSRC yw ein huwch gorff gwneud penderfyniadau sy’n gyfrifol am bennu ein polisi, ein blaenoriaethau a’n strategaeth, gan gael cyngor gan y Rhwydwaith Cynghori Strategol.

Pwyllgor Archwilio Adnoddau, Rhwydwaith Cynghori Strategol, Timau cynghori strategol, Cyngor, Llawlyfr llywodraethu

Cynllun strategaeth a chyflenwi

Dogfennau strategol a chyflenwi allweddol.

Cynllun Strategol, Cynllun Cyflenwi, Gweithredu’r Cynllun Cyflenwi, Gwerthuso

Ffeithiau a ffigurau

Rydym yn cefnogi ymchwil i beirianneg, mathemateg, ffiseg, cemeg, gwyddorau materol, technolegau gwybodaeth a chyfathrebu.

Cenhadaeth a gweledigaeth, Cyllideb a chyllid, Canolfannau a ariennir gan EPSRC, Cyhoeddiadau allwedol, Ein hymchwil

Ein safonau gwasanaeth

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth ymatebol a hygyrch o’r ansawdd uchaf i’r holl sefydliadau a’r unigolion yr ydym yn rhyngweithio â nhw.

Polisïau cyflogaeth, safonau ac arweiniad, Ein safonau gwasanaeth, Safonau gweinyddu ymchwil, Gweithdrefn gwyno, Camymddwyn gwyddonol

Partneriaethau

Gallwch weld gyda phwy yr ydym yn gweithio, a sut y gallwch gymryd rhan yn datblygu strategaeth ac adolygu gan gymheiriaid.

Partneriaethau strategol presennol, Partneriaethau rhyngwladol, Rhanbarthau’r DU, Gyda phwy yr ydym yn gweithio, Cymryd rhan

Mynediad i wybodaeth

Sut i wneud cais am wybodaeth yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a’r ffordd yr ydym yn ymdrin â gwybodaeth bersonol.

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth, Apêl yn erbyn peidio datgelu, Ymrwymiad EPSRC i ryddid gwybodaeth, Cynllun cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth EPSRC, Ceisiadau diogelu data

Logos a hunaniaeth weledol EPSRC

Gallwch lawrlwytho copïau o logo EPSRC mewn sawl arddull a fformat, ynghyd â’r canllawiau hunaniaeth.

Swyddi gwag

Gwybodaeth am swyddi gwag yn EPSRC, buddion staff ac awgrymiadau ynglŷn â gwneud cais.

Buddion staff, Gyrfa Wych. Syniadau ac awgrymiadau am swyddi

Cysylltwch â ni

Cysylltiadau gwefan EPSRC

Adborth, Sut i ddod o hyd i ni